Poziv za učešće u programu “Mladi rendžeri”

POZIV MLADIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU “MLADI RENDŽERI”

Pozivamo mlade uzrasta 14 – 17. godina iz Prijedora da se prijave na učešće u programu „Mladi rendžeri“.

Program „Mladi rendžeri“ podrazumijeva uključivanje mladih u aktivnosti koje se sprovode u Nacionalnim parkovima Lovćen i Kozara.

Ovim pozivom želimo okupiti 15 mladih, uzrasta 14 – 17. godina iz Grada Prijedora koji će sudjelovati u tri volonterske akcije u NP Kozara i pohađati sedmodnevnu ljetnju školu u Crnoj Gori (NP Lovćen – Ivanova korita) koja je planirana za početak jula.

Učesnici će imati priliku da kroz sedmodnevnu edukaciju, koja će biti pripremljena po uzoru na programe edukacije u zaštićenim područjima Evrope (Junior renger Program), saznaju i sami iskuse aktivnosti zaštite prirode. Sedmodnevnoj ljetnjoj školi pridružiće se i mladi iz Cetinja koji su volonterske akcije sproveli u NP Lovćen.

Junior Renger Program– program edukacije za mlade u zaštićenim područjima razvijen od strane EUROPARC federacije. Program se sprovodi i implementira već 25 godina i u većini evropskih zemalja. Do danas, takav program nije pripremljen a ni realizovan u državama Zapadnog Balkana i po prvi put će se sprovesti u NP Lovćen. Učesnici će nakon odrađenog programa dobiti sertifikat / priznanje.

Zainteresovani učesnici potrebno je da se prijave putem e-maila info@dinarica.org ne kasnije od 14. juna 2024.godine.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aktivnosti se sprovode u okviru regionalnog programa „Aktivni mladi za zaštitu prirode“ kojeg sprovode Parkovi Dinarida i Udruga Dinarida a finansijski je podržan od strane Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 2, kojeg finansira Evropska unija a implementira UNDP Bosna i Hercegovina.