Zakonodavstvo

Prema Zakonu o nacionalnim parkovima Republike Srpske, nacionalni parkovi su područja posebnih prirodnih vrijednosti i svojstava od ekološkog, naučnog, kulturnog, istorijskog, obrazovnog, zdravstveno-rekreativnog i turističkog značaja, koja karakteriše prisustvo reprezentativnih bioloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških pojava i procesa, staništa i vrsta od posebnog značaja, i pripadajućih kulturno-istorijskih vrijednosti.

Nacionalni parkovi i u njima sadržane prirodne vrijednosti, prirodni resursi i radom stvorene vrijednosti, uključujući i kulturno-istorijske spomenike, u svojini su Republike i kao dobra od opšteg interesa uživaju posebnu brigu i zaštitu.

Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova Nacionalni park “Kozara“ čiji je osnivač Republika Srpska. Prava i dužnosti osnivača Javne ustanove obavlja Vlada Republike Srpske.

Organi Javne ustanove su Upravni odbor i direktor. Direktor vodi poslovanje, te zastupa i predstavlja Javnu ustanovu.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Nacionalni park “Kozara“ jeste zaštita, očuvanje, unapređenje i prezentacija prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti.

Javna ustanova Nacionalni park “Kozara“ djeluje u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima i Zakonom o zaštiti prirode Republike Srpske, Zakonom o uređenju prostora, Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara

Nadzor nad primjenom odredaba Zakona o nacionalnim parkovima i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši resorno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Potrebna vam je
informacija?

pozovite nas

+387 (0)52 480 680