nacionalni park kozara

Klima

Nacionalni park “Kozara” ima klimu umjerenog pojasa, sa jasno izražena četiri godišnja doba. Kontinentalni uticaji izraženi su u sjeveroistočnom dijelu nacionalnog parka. U jugozapadnom dijelu klima je umjerenokontinentalna sa znacima uticaja atlantske.

 Klimatske uslove karakteriše:


– Ljeto: u podgorju Kozare srednja julska temperatura iznosi 21C. Sa porastom temperatura  opada,  pa se izometar od  20 C nalazi na oko 500 m.
– Zima: približno bi se moglo uzeti da na području Kozare  ispod 500 m , ima manje od 30 dana sa snježnim pokrivačem na tlu. Najveći dio Kozare iznad 500 m visine ima 30 do 40 dana sa snježnim pokrivačem, a najviši dio od 40 dana .

Srednja godišnja količina padavina na sjevernom dijelu nacionalnog parka iznosi od 900 do 1000 mm, na južnom dijelu od 1000  do 1250 mm, a u vegetacionom periodu (IV-IX) od 500 do 600 mm u prosjeku za čitavo područje.

Potrebna vam je
informacija?

pozovite nas

+387 (0)52 480 680

Postavi pitanje