nacionalni park kozara

Fauna

Nacionalni park “Kozara” dom je brojnim životinjskim vrstama kao što su:

 • srna – Capreolus capreolus
 • divlja svinja – Sus scrofa
 • vuk – Canis lupus
 • lisica – Canis vulpes
 • jazavac – Meles meles
 • kuna zlatica – Martes martes
 • tvor – Putorius putorius
 • mala lisica – Mustela nivalis
 • vjeverica – Scirus vulgaris
 • zec – Lepus europaus
 • jež – Erinaceus europaeus
 • krtica – Talpa europae
 • šumski miš – Apodemus silvaticus
 • divlja mačka – Felis silvestris
 • puh veliki – Glis glis
 • jarebica – Perdix perdix
 • golub grivaš – Columba palumbus
 • golub dupljaš – Columba oenos
 • grlica – Streptopelia turtur
 • sove – Strigidae
 • svraka – Pica pica
 • zeba bitkavica – Fringilla coellebs
 • sjenica kaporasta – Parus cristatus
 • slavuj veliki – Luscinia luscinia
 • djetlić veliki –Dendrocopus major

 

Fauna Nacionalnog parka “Kozara” nije u potpunosti istražena, te potpunu sliku faunističkog bogatstva ovog područja možemo imati tek nakon detaljnih istraživanja.

Potrebna vam je
informacija?

pozovite nas

+387 (0)52 480 680