Turizam

Duž staza postavljene su klupe i nadstrešnice za odmor, uređena su izletišta, ložišta za vatru, uređeni vidikovci, mostovi i izvorišta pitke vode.

 • SVE AKTIVNOTI
 • Avantura park1
 • Biciklizam1
 • Čas istorije1
 • Edukativne aktivnosti1
 • MTB biciklističke staze5
 • Penjalište1
 • Pješačke staze18
 • Posebno lovište1
 • Skijalište1
 • Via ferrata1
 • 31

Edukativne aktivnosti

Biciklizam

Avantura park

Via ferrata

Skijalište

Memorijalna staza Mrakovica – Donja Gradina

Rajkovići – Vrnovica – Bešića poljana

Rastičani – Dolinac – Zelenac – Starenica – Pilanište

Krušik – Kriva strana – Gola planina – Razboj

Pavkovac – Kriva strana – Parlog – Gumline

Mrakovica – Razboj – Gola planina – Duge njive

Bijela kosa (Madžarevac) – Bijeli kamen

Bijela kosa – Rušidova strana

Jasik – Šuplja stijena – Žeženica

Kotlovača – Bilina kosa – Poljana

Benkovac – Gumline

Zovik vodopad – Benkovac – Oljačino kućište – Gavrin kalem – Mrakovica

Čas istorije

Posebno lovište

Penjalište

Žuta staza „Gola planina – Duge njive – Točkovi“

Crvena staza „ Mlječanica – Pašini konaci – Vodice“

Zelena staza „Kotlovača – Zovik“

Plava staza „Mrakovica“

Osnovna kružna staza Mrakovica

Mrakovica – Kozarački kamen

Mrakovica – Gumline – Gola planina

Pišala – Zečiji kamen – Vodopad – Zovik parking

Rajkovići – Kotlovača – Bijeli kamen

Pratite nas na: