7. Benkovac – Gumline

Benkovac fudbalsko igralište (650 m.n.v.) – Benkovac naselje (670 m.n.v.) – Vidova voda (620 m.n.v.) – Sastavci (450 m.n.v.) – Zelenac (414 m.n.v.) – Gumline tjesnac (520 m.n.v.).

  • Dužina staze je 3.1 km, vrijeme obilaska 2 – 3 sata, težina staze – teška. 

Pješačka staza br.7 kreće sa Fudbalskog stadiona na Benkovcu i preko Omladinskog naselja Benkovac, kroz kulturu smrče i mješovite šume, vodi do kaptiranog izvora Vidova voda. Sa Vidove vode staza presjeca putnu komunikaciju Kozarac – Mrakovica i poprima ekstremniji karakter spuštajući se u Sastavke (mjesto na kojem se rječica Dolinac ulijeva u Bijelu vodu) na lokalitetu Gumline.Od Sastavaka, uz Bijelu vodu, staza vodi do Gumlinskog kanjona kojeg je rijeka Bijela voda izdubila između Plosne i Gumlinske stijene na kojoj se nalazi i Gumlinska pećina. Prolaskom kroz Gumlinski kanjon poslije 200 m ova staza se spaja sa stazom br.3. 

Staza 7.1 je (produženi) dio staze br. 7 koji obuhvata lokalitet Zelenac u Gumlinama. Zelenac je vir na rijeci Bijela voda. Ovaj duži dio staze br. 7 se odvaja ispod Mitrovića kamena, od pravca ka Sastavcima, i šumskim putem kroz bjelogoričnu šumu Mitrovića kosom se spušta do Zelenca ispod kojeg se oko 50 metara nizvodno sastaju Bijela voda i rječica Jovača. Na tom mjestu Bijela voda mijenja ime i do naselja Kozarac teče kao rijeka Starenica.Sa lokaliteta Zelenac staza ide uzvodno Bijelom vodom do Sastavaka. Dužina ove staze je oko 1600 m, koriste je oni koji žele osnovnu stazu produžiti za 1200 metara i posjetiti Zelenac. 

Staza 7.2 Kratka ekstremno strma staza dužine 350 metara, koja ide pored Gumlinske pećine, je premosnica koja povezuje stazu br.7 sa stazom br.3. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa