8. Kotlovača – Bilina kosa – Poljana

Planinarski dom Kotlovača (549 m.n.v.) – Potok Grabovac (555 m.n.v.) – Bilina kosa – Poljana (740 m.n.v.). 

Od Planinarskog doma Kotlovača preko potoka Grabovac, grebenom uz Bilinu kosu kroz bjelogoričnu šumu, kulturu smrče i bora staza vas vodi do Poljane gdje se spaja sa stazom br.2.

  • Dužina staze je 1800 m, vrijeme pješačenja od 30 do 45 minuta u jednom pravcu. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa