9. Jasik - Šuplja stijena - Žeženica

Jasik (645 m.n.v.) – Ilijina voda (643 m.n.v.) – Ilijino kućište (648 m.n.v.) – Šuplja stijena-kamen (635 m.n.v.) – Pećina (600 m.n.v.) – Vrnovički put (549 m.n.v.) – Žeženica (436 m.n.v.) 

 

Ova staza vodi sa lokaliteta Žeženica ili Jasik do Šuplje stijene na kojoj se nalazi mali prirodni kameni most i pećina. Ako krenemo šumskim putem sa Jasika (na stazi br.2) kroz kulturu smrče i bora ka izvoru Ilijina voda (u narodu zvanom Kurača), laganom stazom dolazimo do vidikovca Ilijino kućište ispod kojeg je kameni most. Odavde staza poprima ekstremno strmi karakter sve do podnožja stijene gdje se nalazi pećina. Od pećine staza prati podnožje stijene do Ilijinog jarka (između Šuplje stijene i Sokoline) te se njime spušta bjelogoričnom šumom do šumskog puta ka Vrnovičkom kamenu. Odatle šumskim putem staza vodi do Žeženice gdje se spaja sa stazom br.2. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa