Čas istorije

Poslije II svjetskog rata planina Kozara postala je čuvena po herojskim borbama naroda ovog kraja za slobodu.

Kao pjesničko svjedočanstvo stradanja naroda kozaračkog kraja nastala je čuvena pjesma Stojanka majka Knežopoljka koju je napisao Skender Kulenović 1942.godine:

 

“Kozaro, seko zelena,
druga majko moga Mlađena,
s daleka li se vidiš
i dalje li se čuješ…”

 

Na Mrakovici, centralnom dijelu Nacionalnog parka “Kozara”, uređen je Memorijalni kompleks (Spomenik, Memorijalni zid i Muzej), kojim je obilježena čuvena kozaračka epopeja.
Za sve one koji žele saznati više o istoriji ovog kraja na raspolaganju su kustosi Muzeja na Mrakovici.

Časovi istorije, uz kazivanja šta se zbilo na Kozari, održavaju se u sklopu Memorijalnog zida.

nacionalni park kozara

Kultura

Novija istorija kozaračkog kraja obilježena je događajima iz II svjetskog rata. Od početka rata 1941.godine pa sve do 1945.godine ofanzive i napadi neprijatelja na Kozaru nisu prestajali. Najteža je bila ofanziva 1942.godine kada je 45.000 neprijateljskih vojnika krenulo na 3.500 partizana. Za vrijeme ove ofanzive sa područja Kozare u koncentracione logore, od Jasenovca do Aušvica, odvedeno je 68.600 stanovnika, od toga 23.000 djece mlađe od 14 godina. Borbe na Kozari nisu prekidane, trajale su sve četiri godine rata, ali neprijateljski odredi nisu je pokorili.
U znak sjećanja na poginule borce u središnjem dijelu Nacionalnog parka “Kozara”, Mrakovici, podignut je 1972. godine Memorijalni kompleks kojeg čine Spomenik, Memorijalni zid i Muzej.
Svojom visinom od 33 m Spomenik, na simboličan način, predstavlja veličinu slobode i slobodarski duh kozaračkog naroda. Spomenik okružuju betonske kolone čime je predstavljen fizički pritisak neprijatelja na Kozaru.
Na Memorijalnom zidu, u bronzi, „u smrti za vječnost“ postrojeno je  9 921 ime boraca poginulih u borbama na ovom području tokom II svjetskog rata.
Fotografije, predmeti i dokumenti koji svjedoče o stradanjima stanovnika ovog kraja, izloženi su u Muzeju.

Potrebna vam je
informacija?

pozovite nas

+387 (0)52 480 680