3. Crvana staza „ Mlječanica – Pašini konaci - Vodice“

Kreće sa Mrakovice, ide novootvorenim putem do raskrsnice kod trim staze skreće desno i spušta se asfaltnim putem do velike raskrsnice na Gavrinom kalemu. Sa Gavrinog kalema staza ide šumsko-kamionskim putem ka Bešića poljani do izletišta Glavuša gdje skreće desno u šumski put koji vodi do stovarišta Jezerski. Sa stovarišta staza se spušta grebenom i šumskim zemljanim putem niz Kosu Jezerskog do sastavaka Crnog potoka i rječice Mlječanice na šumsko stovarište Mlječanica. Od ovog stovarišta staza kamionskim putem nizvodno prati rječicu Mlječanicu do sastavaka sa rječicom Gračanicom (dolokaliteta Buk). Na tom mjestu staza skreće uz Gračanicu i šumsko-kamionskim putem vodi do izletišta Pašini konaci. Od Pašinih konaka staza šumsko-kamionskim putem vodi do lokaliteta Vodice. Na Vodicama staza izlazi na asfaltni put Mrakovica – Podgradci i kreće se njime ka Mrakovici. Dolaskom na Mrakovicu skreće pored uprave NP, prolazi pored vodotornja i ide do polazne tačke.

  • Dužina ove staze je 23 km, svrstana je u srednjetešku stazu. 

Foto pregled :: BICIKLISTIČKIH STAZA

Preuzmi mapu

biciklističke
staze

Preuzmi mapu

plava i zelena
staza

Preuzmi mapu

žita i crvena
staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa