Edukativne aktivnosti

Informacije i zanimljive podatke o biljnom i životinjskom svijetu parka, kao i o zaštiti prirode, možete saznati putem informativnih tabli koje su postavljene duž dvije edukativne staze.

Na edukativnoj stazi „Mrakovica“ se nalaze interaktivni elementi koji će vam na zanimljiv način prikazati živi svijet parka i putem kojih možete naučiti nešto više o šumskom bontonu, dužini skoka životinje, riješiti zadatke iz biologije pomoću vrtuljaka, itd. Posebnu atrakciju na stazi predstavljaju drvene makete divljih životinja.

Brajeva staza

Uz postojeće edukativne staze Nacionalni park Kozara  raspolaže sa stazom koja je namijenjena slijepim i slabovidim osobama.

Riječ je o Brajevoj stazi, koja se nalazi u Memorijalnoj zoni, u neposredenoj blizini bungalova.

Brajeva staza je duga oko 50 metara i sastoji se od 11 informativnih tabli na kojim se, uz tekst na latičnom i ćiriličnom pismu, nalazi i tekst na Brajevom pismu sa osnovnim informacijama o Nacionalnom parku, njegovim kulturno-istorijskim i prirodnim vrijednostima.

Edukativni programi za djecu

Nacionalni park Kozara nudi vam mogućnosti za istraživanje i povezivanje sa prirodom kroz edukativne aktivnosti koje će vas potaći da postanete istinski čuvari prirode. Naši edukativni vodiči upoznaće vas sa nacionalnim parkom, njegovim zadacima i ciljevima, a zatim će sa vama krenuti u šetnju tokom koje ćete saznati više o biološkoj raznolikosti, zanimljivostima biljnog i životinjskog svijeta, ugroženim vrstama, značaju šuma  te kako ih trebamo štititi i odgovorno se ponašati prema njima.

Edukativni programi su prilagođeni za sve uzraste, a naši edukatori učiniće vašu posjetu nezaboravnom.

Foto pregled :: Edukativne aktivnosti

Preuzmi mapu

turistička
mapa