3. Mrakovica – Gumline - Gola planina

Mrakovica (806 m.n.v.) – Šupljikovac (652 m.n.v.) – Gumline (520 m.n.v.) – Kriva strana (723 m.n.v.) – Vinogreč (816 m.n.v.) – Gola planina (874 m.n.v.) – Planinarski dom Previja (757 m.n.v.).

  • Dužina staze 6,7 km, oko 2 – 3 sata pješačenja u jednom smjeru. 

Staza Vas vodi sa Mrakovice, pored Gumlina, do najvišeg vrha u Nacionalnom parku Kozara (Vršak 876 m.n.v. na Goloj planini) i nastavlja dalje do Planinarskog doma Previja na istomenom lokalitetu. Sa Vrška, na Goloj planini, se pruža izuzetan pogled na okruženje: Prijedorsko polje, Grad Prijedor, Banjaluku, ribnjak Saničane, Vlašić, Manjaču, Vitorog, Grmeč, Klekovaču, Plješevicu i čak susjednu Hrvatsku. Staza prolazi pored Gumlina, jednog od najljepših predjela Nacionalnog parka Kozara: stijena-vidikovac Bijela kosa, Gumlinska pećina, te kanjon kojeg je izdubila rječica Bijela voda između Plosne stijene i Gumlinskog kamena dužine oko 80 m i visine oko 60 m, ostavljaju poseban utisak na posjetioce. Gusti šumski kompleksi, proplanci, pašnjaci, stepenasti sistemi livada i brojni izvori pitke hladne vode, koji se mogu vidjeti prilikom šetnje na ovoj stazi, čine doživljaj potpunim. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa