14. Krušik - Kriva strana - Gola planina - Razboj

Plavi kamen (622 m.n.v.) – Krušik (623 m.n.v.) – Potok Jovača (589 m.n.v.) – Kriva strana – Podini (Gola planina) (726 m.n.v.) – Izvor Brezovac (718 m.n.v.) – Izvor Pašinac (709 m.n.v.) – Bijela voda (640 m.n.v.) – Stanovi (681 m.n.v.) – Razboj (667 m.n.v.) 

Na raskrsnici Plavi kamen (koja se nalazi na stazi br.12 ispod Pavkovca) počinje ova staza i pruža se preko Krušika do potoka Jovača, prelazi potok i krivudavim strmim šumskim putem uz Krivu stranu izlazi na Golu planinu. Na Podinima (Gola planina) presjeca stazu br.3 potom prolazi pored izvora Brezovac i Pašinac, ulazi u šumski put kojim se spušta do rijeke Bijela voda. Prelaskom Bijele vode, šumskim putem staza se penje do prevoja na Stanovima odakle se spušta na Razboj gdje se spaja sa stazom br. 11.

  • Dužina ove staze je 3000 m, a može se preći u jednom pravcu od 1 do 2 časa. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa