5. Rajkovići – Kotlovača – Bijeli kamen

Rajkovići (282 m.n.v.) – Kapetanova kosa – Vrnovička kosa – Potok Kotlovača (430 m.n.v.) – Planinarski dom Kotlovača (549 m. n. v.) – Bijeli kamen (667 m.n.v.) – Kozja pećina (580 m.n.v.) – Zečiji kamen ( vodopad 480 m.n.v.).

  • Ukupna dužina staze je 4 km i može se prepješačiti za 2 do 3 sata sa kraćim odmaranjima na uređenim odmorištima i vidikovcima. 

Od Rajkovića staza vodi šumskim putem oko 2,5 km kroz bjelogoričnu šumu preko Kapetanove i Vrnovičke kose, uz dolinu rječice Kotlovače do istoimenog planinarskog doma. Pored doma se nalazi uređeno odmorište sa nadstrešnicom, stolom i klupama, izvorište pitke vode, uređeno mjesto za loženje vatre i uređena edukativna staza sa informacijama o boravku u prirodi. Od Planinarskog doma Kotlovača do Zečijeg kamena staza poprima ekstremniji karakter gdje u dužini od 1,5 km korisnici staze treba da savladaju visinsku razliku od 300 m. Na ovom dijelu staze se nalaze tri vidikovca sa kojih se pruža predivan panoramski pogled, zatim jedna manja pećina i posebna atrakcija na stazi tzv.via ferrata. Via ferrata je osigurana planinarska staza kojom se, uz pomoć sajle i metalnih gazišta – ljestvi, prelaze nepristupačne stjenovite dionice. Na Bijelom kamenu koji je podijeljen u dva dijela nalaze se dvije via ferrate. Na gornjoj stijeni Bijelog kamena je via ferrata „C“ kategorije sa dužinom sajle od 26 m, a na donjoj stijeni via ferrata „D“ i „B“ kategorije sa sajlama od 60 i 45 metara. Ovo je prva takva staza u regiji, a korisniku pruža adrenalinsko uzbuđenje, avanturu, uživanje u ljepotama krajolika, nevjerovatan doživljaj penjanja uz litice i to na bezbjedan način. Staza potom nastavlja do lokaliteta Zečiji kamen, kojeg čine stijena-vidikovac i vodopad, gdje se spaja sa stazom br. 4. 

5.1 Bajpas Pišala je premosnica koja spaja pješačku stazu br.5 sa stazom br. 4. Ova staza (bajpas) se prostire najvećim dijelom kroz kulturu crnog bora. Koriste je svi oni koji od Planinarskog doma Kotlovača idu ka Mrakovici ili sa Mrakovice ka planinarskom domu. Ukupna dužina staze je 650 m. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa