15. Rastičani – Dolinac – Zelenac – Starenica – Pilanište

Rastičani (709 m.n.v.) – Benkovac – Potok Dolinac (511 m.n.v.) – Greda (540 m.n.v.) – Mitrovića kosa – Zelenac (Lager) (415 m.n.v.) – Rijeka Starenica (395 m.n.v.) – Tanka kosa – Hrastova kosa – Crkva Marije Gospe (313 m.n.v.) – Izletište Pilanište (Stara pilana) (295 m.n.v.) – Ulazni punkt u NP Kozara (303 m.n.v.) 

Ova staza počinje sa raskrsnice na Rastičanima (staza br.3) podno Mrakovice. Sa Rastičana staza se spušta kroz kulturu smrče i bjelogorične šume preko grebena Benkovca do ušća potoka Nagon u potok Dolinac. Pored ušća prelazi preko Dolinca, zatim ide preko Grede i Mitrovića kose gdje jednim dijelom šumskim putem prati dio staze br. 7.1 do Zelenca. Od Zelenca staza se spušta niz klisuru rijeke Starenice. Staza prelazi rijeku ispod Tanke kose i njenim lijevim tokom, preko Hrastove kose, dolazi do crkve Marije Gospe na izletištu Pilanište ispod ulaznog punkta u NP Kozara.

  • Dužina ove staze je 6000 m, za obilazak ove staze u jednom smjeru potrebno je 1.5 do 3 sata. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa