4. Pišala - Zečiji kamen - Vodopad - Zovik parking

Gavrin kalem – Pišala (680 m.n.v) – Zečiji kamen (550 m.n.v) – Vodopad (480 m.n.v) – Parking Zovik (412 m.n.v).

  • Dužina staze 2,5 km, oko 1 čas pješačenja u jednom smjeru. 

Lokalitet Pišala udaljen je 1,5 km od Mrakovice. Sa raskrsnice na Gavrinom kalemu, ka Pišalama, počinje staza br.4 i spušta se kroz mješovitu šumu preko Pišala do vidikovca na Zečijem kamenu, ispod kojeg se nalazi istoimeni vodopad na Zovičkom potoku. Ovaj lokalitet je jedan od ljepših i posjećenijih u NP Kozara. Na stijeni Zečijeg kamena, pored vodopada, za ljubitelje slobodnog penjanja uređeni su penjački smjerovi koji predstavljaju posebnu atrakciju. Od vodopada tj. penjačke stijene niz Zovički potok staza dužine 400 m vodi do regionalnog puta Kozarac – Mrakovica – Gradiška gdje se, na proširenju, nalazi mali parking, nadstrešnica sa stolom i klupama i informativni panel o pomenutom lokalitetu. 

4.1 Kratki strmi dodatak staze br. 4 koji vodi na vidikovac Zečijeg kamena. Staza ide uz samu stijenu i penje se na vrh stijene koji je ujedno i vidikovac. Dužina ovog dijela staze je 70 metara. 

Foto pregled pješačkih staza

Preuzmi mapu

turistička
mapa