Ucesce na panelu ReShape Adventure

Nacionalni park „Kozara“ je uzeo učešće na panelu „ReShape Adventure“ koji je održan na Vlašiću, u organizaciji USAID turizam.

Glavni cilj događaja je da pruži priliku svim operatorima avanturističkog turizma i pružaocima usluga za umrežavanje, razmjenu znanja i informacija o industriji očekujući da će to rezultirati još uzbudljivijim i bogatijim avanturističkim turama širom zemlje.  

Predstavnici sektora podijelili su svoja iskustva i savjete o tome kako osigurati da se prirodna i kulturna bogatstva prezentuju i nude kao jedinstvena iskustva međunarodnim posjetiocima. Prezentacije i interaktivne sesije fokusirane su na pokretanje avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini.

Predstavnica Nacionalnog parka „Kozara“ učestvovala je u panel diskusiji na temu “Koliko dobro radimo u društvenom i ekološkom smislu”. Osnovni cilj panel diskusije je poslati poruku zainteresovanim stranama na koji način sarađivati sa zaštićenim područjima u cilju očuvanja postojećih resursa ali i omogućavanja svim ljubiteljima prirode da u njoj i uživaju. Diskutovalo se o resursima kojima zaštićena područja raspolažu, efektima posjećivanja na prirodu, saradnji sa lokalnom zajednicom i turističkim sektorom.

ReShape ADVENTURE Turizam u Bosni i Hercegovini ima za cilj da ohrabri avanturističku industriju u Bosni i Hercegovini u usvajanju aktuelnih međunarodnih tržišnih trendova kroz analizu i unapređivanje postojećih proizvoda i stvaranje novih iskustava koja zadovoljavaju potražnju tržišta sa krajnjim ciljem dovođenja novih posjetilaca.