NP Kozara na Danu upravljaca zasticenih podrucja BiH 

Direktor NP Kozara Božidar Nikoletić prisustvovao je Danima upravljača zaštićenih područja u BiH. 

Glavna tema ovogodišnjih Dana upravljača zaštićenih područja u BiH je bila Prilagođavanje zaštićenih područja BiH na klimatske promjene. 

Preko 50 predstavnika upravljača zaštićenih područja, međunarodnih organizacija i nadležnih  institucija su imali priliku da se upoznaju sa Planom prilagođavanja na klimatske promjene BiH, uticajima klimatskih promjena na zaštićena područja u BiH i sa načinima za povlačenje sredstava za realizaciju ovakvih projekata u zaštiti prirode i biodiverziteta. 

Dani upravljača imaju za cilj da povežu upravljače zaštićenih područja u  BiH kako bi se uspostavila saradnja, razmjenila iskustva i identifikovali budući pravci razvoja.  

Dani upravljača zaštićenih područja su organizovani u saradnji sa UNDP projektom „Održivost zaštićenih područja u BiH – SPA“ kojeg finansira Globalni fond za okoliš Gef i USAID Turizam projektom Razvoja održivog turizma u BiH.  

10. Simpozijum o zaštiti karsta, Zlatibor

Na 10. Simpozijumu o zaštiti karsta, Zlatibor, predstavljena je fauna vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) planine Kozare sa akcentom na područje Nacionalnog parka Kozara.

Inventarizacija specijskog i ekosistemskog diverziteta u NP Kozara obavljena je u periodu 2012. – 2023. godine. Podaci o prisustvu faune vodozemaca i gmizavaca dobijeni su terenskim radom i obilaskom različitih tipova staništa.

Istraživanje specijskog diverziteta batrahofaune (vodozemaca)  Nacionalnog parka pokazalo je prisustvo 12 vrsta ili 66,6% ukupnog diverziteta BiH, od čega devet vrsta ili 81,8 % pripadaju redu Anura a tri vrste ili 42,8 % redu Caudata.

Značajna vrsta je Rana graeca endem (grčka ili potočna žaba) Balkanskog poluostrva i prisutna je oko svih vodotokova i efemernih voda na Kozari.

Međunarodno značajne vrste u batrahofauni Kozare prema Annex II i IV Direktive o staništima su Annex II: Bombina variegata; Annex IV: B.variegata, Rana dalmatina, R.graeca, Hyla arborea, Bufo viridis; a prema Bernskoj konvenciji: Bombina variegate.

Ukupan specijski diverzitet herpetofaune (gmizavci) Bosne i Hercegovine je 29 vrsta od toga 3 vrste su iz reda Testudines i po 13 vrsta iz reda Sauridae i iz reda Serpentes. Za područje planine Kozare zabilježeno je 15 vrsta ili 51,7% ukupnog diverziteta, od kojih je u samom Nacionalnom parku Kozara prisutno 12 vrsta (42,8%) i jedan intraspecijski oblik.

Naučna istraživanja pokazuju visok specijski diverzitet i za očekivati je da on bude bogatiji jer su istraživanja u toku. 

Simpozijum su podržali Opština Čajetina, Odbor za kras i speleologiju SANU, Društvo geomorfologa Srbije, Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Komisija za karst Srpskog geološkog društva i Savez speleoloških organizacija Srbije. Organizator: Akademsko speleološko-alpinistički klub, Beograd.

Otvorena nova tematska staza 

Tematska pješačka staza, pod nazivom „Staza života“, srednje je težine, dugačka je oko 700 metara, pogodna i pristupačna za sve generacije rekreativaca, planinara i posjetilaca. 

Staza prati tok potoka Zovik i vodi do vodopada, penjališta i vidikovca Zečiji kamen, jedne od najatraktivnijih lokacija na području Nacionalnog parka Kozara. 

Duž staze su postavljene table sa citatima o životu i prirodi, a na vrhu stijene Zečiji kamen je postavljen foto ram u obliku srca za stvaranje lijepih uspomena i fotografisanje u prelijepom prirodnom okruženju. 

Turistička organizacija grada Prijedora i Nacionalni park Kozara su u saradnji sa Planinarskim društvom Klekovača i Turističkom organizacijom Republike Srpske pripremili tematsku stazu za ljubitelje prirode, a u sklopu obilježavanja Svjetskog dana turizma.