Direktor NP Kozara Božidar Nikoletić prisustvovao je Danima upravljača zaštićenih područja u BiH. 

Glavna tema ovogodišnjih Dana upravljača zaštićenih područja u BiH je bila Prilagođavanje zaštićenih područja BiH na klimatske promjene. 

Preko 50 predstavnika upravljača zaštićenih područja, međunarodnih organizacija i nadležnih  institucija su imali priliku da se upoznaju sa Planom prilagođavanja na klimatske promjene BiH, uticajima klimatskih promjena na zaštićena područja u BiH i sa načinima za povlačenje sredstava za realizaciju ovakvih projekata u zaštiti prirode i biodiverziteta. 

Dani upravljača imaju za cilj da povežu upravljače zaštićenih područja u  BiH kako bi se uspostavila saradnja, razmjenila iskustva i identifikovali budući pravci razvoja.  

Dani upravljača zaštićenih područja su organizovani u saradnji sa UNDP projektom „Održivost zaštićenih područja u BiH – SPA“ kojeg finansira Globalni fond za okoliš Gef i USAID Turizam projektom Razvoja održivog turizma u BiH.