Nacionalni parkovi „Sutjeska“ i „Kozara“ iz Republike Srpske i Nacionalni park „Tara“ iz Srbije, te Šumarski fakultet Univerziteta u Banjaluci potpisali su na Tjentištu memorandum o saradnji.

Ova zaštićena područja, uz stručnu pomoć Šumarskog fakulteta, namjeravaju zajedničkim snagama da konkurišu za sredstva evropskih fondova, kroz projekte u prvom redu unapređenja zaštite biljnog i životinjskog svijeta, te razvoja infrastrukture i turizma.

Vođeni zajedničkom željom da doprinesu unapređenju, zaštiti i promociji prirodnih ljepota zaštićenih područja saradnja će podrazumijevati i razmjenu znanja i iskustava u oblastima zaštite prirode i turizma.

„U smislu razvoja nacionalnih parkova, imamo dosta dobru saradnju sa evropskim institucijama i kroz projekte dobijamo određena sredstava. Naravno da okosnica razvoja mora biti Vlada Republike Srpske, koja je nosilac svih funkcija razvoja nacionalnog parka, i mi se nadamo da će Vlada još bolјe i više da prepozna naše aktivnosti i da nam pomogne u našem djelovanju“, rekao je Božidar Nikoletić Nikoletić, direktor NP “Kozara”.

Vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka „Sutjeska“ Miloš Nogo kaže da im je želјa da ostvare saradnju i sa ostalim zaštićenim područjima u Srpskoj i okruženju.

„Sada krećemo sa idejom pripreme jednog međunarodnog projekta, a kroz samu saradnju gledaćemo da nađemo još više poveznica i konkretnih stvari na kojima možemo raditi“, rekao je Ranko Milanović, direktor NP “Tara”.

Profesor Šumarskog fakulteta Vladimir Stupar je istakao da je potrebno uklјučiti i srednje i osnovne škole, pa čak i predškolske ustanove. Krenuti sa djecom u vrtićima, objašnjavati im šta je to vrijednost prirode i zaštićenih područja.