Potpisan Memorandum o razumijevanju između GIZ-a BiH i predstavnika šest turističkih destinacija – Grada Trebinja, Šamca, Konjica, Bosanske Krupe, Nacionalnog parka Kozara i Spomenika prirode Skakavac, u okviru projekta „Budućnost održivog turizma u BiH počinje sada“, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nјemačke.

Ovih šest destinacija ušle su u izbor TOP 100 za sertifikovanje Green Destinations (zelenih destinacija) u BiH.

Green Destinations programi za destinacije i biznise su bazirani na Green Destinations standardu koji je akreditovan od strane Globalnog savjeta za održivi turizam.

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, GIZ (organizacija u vlasništvu Vlade Savezne Republike Njemačke ) je angažovao partnera za pružanje tehničke podrške destinacijama u procesu prijave za međunarodnu sertifikacijsku šemu Green Destinations.

Potpisnici prepoznaju veliki potencijal u udruživanju snaga i iskorištavanju sinergije radi razvoja turističkog sektora na održiv način i iskazuju zajedničku spremnost za dugoročni uspješan razvoj i promovisanje održivog turizma, održivih turističkih proizvoda i očuvanje prirodnih resursa.

Memorandum je potpisao direktor Javne ustanove Nacionalnio park „Kozara“ Božidar Nikoletić.

Potpisivanju Memoranduma prethodilo je predstavlјanje destinacija i panel o održivom turizmu.