Direktor Nacionalnog Parka Kozara učestvuje u studijskom putovanju u Bavarskoj Republici u Saveznoj Republici Njemačkoj. 

Tema je Modernizacija turističkog sektora. Program studijske posjete se sastoji od stručnih predavanja, razgovora i posjeta referentnim subjektima. 

Ovom prilikom je planirana i posjeta Nacionalnom parku Bayerischer Wald.

Program se realizuje uz podršku Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju i društva Bayern International GmbH.