Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, sa saradnicima, obišao je Nacionalni park Kozara u cilju upoznavanja sa poslovanjem i mogućnostima unapređenja rada ovog zaštićenog područja.

Direktor Nacionalnog parka Kozara, Božidar Nikoletić, upoznao je ministra s trenutnim stanjem i planom poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Kozara ističući da broj posjeta raste, ali da je neophodna snažnija institucionalna podrška, prije svega sanacija Memorijalnog kompleksa na Mrakovici.

Ministar Vipotnik je rekao da će Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti podržavati rad NP Kozara:

“Nacionalni park Kozara je izuzetan prirodni i turistički resurs, ali i nezamjenjiv svjedok naše antifašističke prošlosti i svi moramo dati svoj doprinos da dobije zasluženo mjesto na turističkoj mapi, ali i vaspitanju budućih generacija.”